ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ / LEVELS
Pre-junior / Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Junior A
Junior B
Senior A / A
Senior B / A1
C class / A2
D Class / B
E Class / B1
Lower Class / B2
Advance Class / C1
Proficiency Class / C2

Κατάλληλη ηλικία για την έναρξη της Α Ξένης Γλώσσας με την ολοκληρωμένη μορφή της (προφορικός και γραπτός λόγος) και εφόσον δεν υπάρχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, θεωρείται η ηλικία των 7 μισή ετών περίπου, δηλαδή όταν το παιδί βρίσκεται στην Β τάξη του δημοτικού σχολείου. Τότε ακόμη, η επίδραση της μητρικής γλώσσας (interference of mother tongue) δεν είναι έντονη, έχουν όμως ήδη γίνει γνωστά στο παιδί τα βασικά πρότυπα του γραπτού και προφορικού λόγου ώστε να μην κινδυνεύει να μπερδευτεί.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα της έγκαιρης έναρξης της Α ξένης γλώσσας είναι το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία το παιδί επιδεικνύει πολύ μεγάλες δυνατότητες απορρόφησης γνώσεων όπως αυτές του δίνονται, χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα για κανόνες και χωρίς να συσχετίζει τις δομές της Ξένης Γλώσσας με την μητρική του, με αποτέλεσμα να έχει καλή προφορά και να αναπαράγει τα πρότυπα με μεγάλη ευκολία.
Η χρήση των διαδραστικών πινάκων (interactive white boards) καθώς και άλλων οπτικοακουστικών μέσων σε συνδυασμό με τα βιβλία κάνει το μάθημα ευχάριστο και προσιτό σε όλα τα παιδιά.
Κάθε μαθητής, σήμερα που πολλά πτυχία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, μπορεί να επιλέξει τον φορέα που ανταποκρίνεται στις δικές του δυνατότητες και να αποκτήσει ένα έγκυρο και αναγνωρισμένο πτυχίο.
Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ι. ΣΙΩΤΗ συνεργάζεται με όλους τους εξεταστικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού και εγγυάται την απόκτηση έγκυρων πτυχίων για κάθε μαθητή του.
University of Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS
University of Michigan ECCE, ECPE, TOEIC, TOEFL, EUROPALSO, ESB A1-C2, TIE, CITY and GUILDS A1-C2

ΓΑΛΛΙΚΑ
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ι. Σιώτης λειτουργούν τμήματα Γαλλικής Γλώσσας όλων των επιπέδων. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην συμπίπτει με αυτό τον Αγγλικών και να μην κουράζει τους μαθητές.
Μετά τον Β χρόνο οι μαθητές είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις πρώτες εξετάσεις των Delf (A1 επίπεδο) και να αποκτήσουν στη συνέχεια όλα τα έγκυρα πτυχία της Γαλλικής Γλώσσας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ι. ΣΙΩΤΗ λειτουργούν τμήματα Γερμανικής Γλώσσας, όλων των επιπέδων. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην συμπίπτει με αυτό των Αγγλικών και να μην κουράζει τους μαθητές.
Πτυχία Γερμανικής που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές μας:
Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch1
Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch2
Goethe Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch
Goethe Zertifikat B2
Goethe Zertifikat C1
Kleines Deutsches Sprachdiplom
Grobes Deutsches Sprachdiplom

ΙΤΑΛΙΚΑ
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων ενηλίκων ή ανηλίκων όλων των επιπέδων.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων ενηλίκων ή ανηλίκων όλων των επιπέδων.

ΡΩΣΙΚΑ
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων ενηλίκων ή ανηλίκων όλων των επιπέδων.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων ενηλίκων ή ανηλίκων όλων των επιπέδων.

Copyright© 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΗΣ
Created by developNET