Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία μας λειτουργούμε και σήμερα με το ίδιο μεράκι και τον ενθουσιασμό των πρώτων χρόνων αλλά και με την πολυετή εμπειρία και γνώση που έχουμε αποκτήσει.

Με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των στρατηγικών (τεχνικών) μας σε όλους τους τομείς έχοντας πάντοτε σαν στόχο τη μετάδοση γνώσης υψηλού επιπέδου και αξιών στους μαθητές μας, σήμερα είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε:

• Σύγχρονη, εξειδικευμένη διδασκαλία που συνδυάζει αποτελεσματικά και την χρήση του βιβλίου με διαδραστικούς πίνακες (interactive whiteboards)

• Περιβάλλον φιλικό και προσιτό σε γονείς και μαθητές που προάγει όχι μόνο τη γνώση αλλά και την διαμόρφωση ολοκληρωμένων κοινωνικά προσωπικοτήτων.

• Επιστημονική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής κα,)

• Εξατομικευμένη παρακολούθηση των μαθητών μας ώστε κάθε παιδί να μπορεί αν και μέλος της ομάδας (class) να χαράζει τη δική του πορεία σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιμέρους δεξιότητες του.

• Προετοιμασία για την απόκτηση οποιουδήποτε έγκυρου και αναγνωρισμένου πτυχίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Προετοιμασία στην ξένη γλώσσα για την εισαγωγή των μαθητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

• Τμήματα προσχολικής ηλικίας και ενηλίκων.

Οι τάξεις μας

 

Copyright© 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΗΣ
Created by developNET